Μεταφραστής

Word

 To: 

Langtolang Dictionary

Ξέρετε ότι...

Εκτύπωση

    Ιδρυτής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, του Ανατολικού Ρωμαϊκού  κράτους,  θεωρείται  ο γιος  του  αυτοκράτορα Κωνστάντιου Κωνσταντίνος (306-387 μ.Χ.) ο οποίος από τη ρωμαϊκή σύγκλητο ονομάστηκε, θεός από την  ιστορία μέγας και από τη χριστιανική Εκκλησία άγιος ισαπόστολος.