Μεταφραστής

Word

 To: 

Langtolang Dictionary

Αλέξανδρος του Βυζαντίου

Εκτύπωση

Αλέξανδρος Βυζαντινός Αυτοκράτορας.

Αυτοκράτορας του Βυζαντίου από το 912 έως το 913, αδελφός του Λέοντα ΣΤ΄ του Σοφού, θείος του Κωνσταντίνου Ζ΄ του Πορφυρογέννητου, τον οποίο είχε χρίσει διάδοχο του ο αποθανών βασιλιάς Λέων.
Ο Αλέξανδρος, γεννημένος το 870, είχε ανακηρυχθεί συμβασιλέας το 879 από τον πατέρα του Βασίλειο Α΄ και ήταν δεύτερος στη σειρά διαδοχής μετά τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Όσο βασίλευε ο αδελφός του , ο Αλέξανδρος ήταν αποκλεισμένος από την διαχείριση των κρατικών υποθέσεων. Όταν όμως ο Λέων απόκτησε γιό, τον Κωνσταντίνο, από την Ζωή την Καρβονοψίνα, την οποία δεν μπορούσε να παντρευτεί σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς νόμους, γιατί είχε ήδη τελέσει τρεις γάμους, έχρισε τον γιό του αυτό διάδοχο του, ανακηρύσσοντας τον συμβασιλέα το 911 και αποκλείοντας τον Αλέξανδρο από την διαδοχή του.

Το αποτέλεσμα του ζητήματος της τετραγαμίας του Λέοντα ήταν να δημιουργηθεί εκκλησιαστικό σχίσμα ανάμεσα στους οπαδούς του Νικόλαου του Μυστικού, του καθαιρεθέντος από τον Λέοντα Πατριάρχη, που δεν αναγνώριζε τον τέταρτο γάμο του αυτοκράτορα και τους οπαδούς του όσιου Ευθύμιου, ο οποίος αντικατέστησε τον Νικόλαο στον Πατριαρχικό θρόνο και αναγνώριζε για λόγους εθνικού συμφέροντος τον γάμο αυτό και συνεπώς δέχονταν τον Κωνσταντίνο ως νόμιμο γιό και διάδοχο του Λέοντα. Με τον θάνατο του Λέοντα, ο Αλέξανδρος βρήκε ευκαιρία να κινηθεί και να διεκδικήσει τον θρόνο.

Έκλεισε λοιπόν την Καρβονοψίνα σε μοναστήρι, αντικατέστησε όλους τους οπαδούς του Λέοντα από την αυλή και σύμφωνα με κάποιους ξανάδωσε τον Πατριαρχικό θρόνο στο Νικόλαο Μυστικό, αν και άλλοι ισχυρίζονται πως ο Λέων ήταν αυτός που αποκατέστησε τον Νικόλαο λίγο πριν πεθάνει.

Προσπάθησε δηλαδή να σφετεριστεί τον θρόνο από τον ανιψιό του. Όμως έκανε το λάθος να αρνηθεί την πληρωμή του ετήσιου φόρου στος βούλγαρους, όπως είχε υποχρέωση σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του 896. Ο ικανότατος τσάρος Συμεών, εξοργισμένος, άρχισε τις εχθροπραξίες και συντρίβοντας τη βυζαντινή αντίσταση πολιόρκησε την Κωνσταντινούπολη.

Ο Αλέξανδρος τότε αναγκάστηκε να ανακηρύξει συμβασιλέα του και διάδοχο τον ανιψιό του Κωνσταντίνο, ώστε να επιτύχει σύμπνοια και ομόνοια στο εσωτερικό. Μετά από λίγους μήνες συμβασιλείας ο Αλέξανδρος πέθανε και μόνος βασιλιάς απέμεινε ο Κωνσταντίνος, υπό την επιτροπία του Πατριάρχη Νικόλαου.