Μεταφραστής

Word

 To: 

Langtolang Dictionary

Άγγελοι του Βυζαντίου

Εκτύπωση

Οικογένεια ""Αγγελοι"" Βυζαντινών Αυτοκρατόρων.


Οικογένεια βυζαντινών αυτοκρατόρων. Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους έληξε η βασιλεία τους. Τρία μέλη της έγιναν αυτοκράτορες, άλλα δεσπότες της Ηπείρου και άλλα πήραν μεγάλα αξιώματα στον κρατικό μηχανισμό. Γενάρχης της δυναστείας αναφέρεται ο Κωνσταντίνος Άγγελος (12ος) που παντρεύτηκε την Θεοδώρα, κόρη του Αλέξιου Α΄ Κομνηνού. Αυτοκράτορες έγιναν οι: Ισάκιος Β΄, Αλέξιος Γ΄, Αλέξιος Δ΄.

Δεσπότες Ηπείρου:
1. Μιχαήλ Α΄ (1205-1215). Ίδρυσε το Δεσποτάτο της Ηπείρου και ήταν ο νόθος γιoς του Ι. Δούκα.
2. Θεόδωρος Άγγελος Δούκας Κομνηνός (1215-1224). Ετεροθαλής αδελφός του Μιχαήλ Α΄ τον οποίο διαδέχτηκε. Μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης το 1224έγινε αυτοκράτορας, αλλά το 1230τον αιχμαλώτησε ο Ιβάν Β΄ Ασάν και τυφλώθηκε. Αφέθηκε ελεύθερος, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Πέθανε αιχμάλωτος στη Νίκαια το 1253.

3. Μιχαήλ Β΄(1230-1268). Ήταν νόθος γι
oς του Μιχαήλ Α΄και κυβέρνησε σαν μονάρχης την Ήπειρο.
4. Νικηφόρος Α΄(1268-1290). Ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Ιωάννης Γ΄Βατάτζης του απένειμε τον τίτλο του δεσπότη.

5. Θωμάς (1290-1318). Γι
oς του Νικηφόρου Α΄ ο οποίος παντρεύτηκε το 1313την Άννα Παλαιολογίνα και δολοφονήθηκε στα Γιάννενα το 1318, από τον ανιψιό του Νικόλαο Ορσίνι. Ήταν ο τελευταίος από την οικογένεια στην Ήπειρο.

Δεσπότες Θεσσαλονίκης:
1. Μανουήλ Δούκας (1230-1237). Ήταν αδελφός του δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρου και παντρεύτηκε την σερβίδα πριγκίπισσα αδελφή του Στεφάνου Νεμάνια. Διώχτηκε από τη Θεσσαλονίκη το 1237.

2. Ιωάννης (1238-1244). Γι
oς του Θεοδώρου. Έγινε βασιλιάς της Θεσσαλονίκης από το 1238ως το 1242. Δεσπότης ήταν από το 1242μέχρι το θάνατό του.
3. Δημήτριος (1244-1246). Ο νεότερος γι
oς του Θεοδώρου και αδελφός του Ιωάννη, γνωστός σαν Αγγελοδούκας. Διαδέχθηκε τον Ιωάννη στη δεσποτεία της Θεσσαλονίκης, αλλά διώχτηκε και φυλακίστηκε στη Βιθυνία από τον Ιωάννη Γ΄Βατάτζη. Εκεί πέθανε.

Σεβαστοκράτορες Θεσσαλίας:
1. Ιωάννης Α΄(1272-1289). Ήταν γι
oς του δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄. Κυβέρνησε τη Θεσσαλία και την Κ. Ελλάδα με τον τίτλο του σεβαστοκράτορα, που του έδωσε ο Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγος.
2. Κωνσταντίνος (1289-1303). Γι
oς του Ιωάννη Α΄γνωστός σαν Δούκας.
3. Ιωάννης Β΄ (1303-1318). Γι
oς του Κωνσταντίνου και τελευταίος σεβαστοκράτορας της Θεσσαλίας. Οικογένεια βυζαντινών αυτοκρατόρων. Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους έληξε η βασιλεία τους. Τρία μέλη της έγιναν αυτοκράτορες, άλλα δεσπότες της Ηπείρου και άλλα πήραν μεγάλα αξιώματα στον κρατικό μηχανισμό. Γενάρχης της δυναστείας αναφέρεται ο Κωνσταντίνος Άγγελος (12ος) που παντρεύτηκε την Θεοδώρα, κόρη του Αλέξιου Α΄ Κομνηνού. Αυτοκράτορες έγιναν οι: Ισάκιος Β΄, Αλέξιος Γ΄, Αλέξιος Δ΄.

Δεσπότες Ηπείρου:
1. Μιχαήλ Α΄ (1205-1215). Ίδρυσε το Δεσποτάτο της Ηπείρου και ήταν ο νόθος γι
oς του Ι. Δούκα.
2. Θεόδωρος Άγγελος Δούκας Κομνηνός (1215-1224). Ετεροθαλής αδελφός του Μιχαήλ Α΄ τον οποίο διαδέχτηκε. Μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης το 1224έγινε αυτοκράτορας, αλλά το 1230τον αιχμαλώτησε ο Ιβάν Β΄ Ασάν και τυφλώθηκε. Αφέθηκε ελεύθερος, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Πέθανε αιχμάλωτος στη Νίκαια το 1253.

3. Μιχαήλ Β΄(1230-1268). Ήταν νόθος γι
oς του Μιχαήλ Α΄και κυβέρνησε σαν μονάρχης την Ήπειρο.
4. Νικηφόρος Α΄(1268-1290). Ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Ιωάννης Γ΄Βατάτζης του απένειμε τον τίτλο του δεσπότη.

5. Θωμάς (1290-1318). Γι
oς του Νικηφόρου Α΄ ο οποίος παντρεύτηκε το 1313την Άννα Παλαιολογίνα και δολοφονήθηκε στα Γιάννενα το 1318, από τον ανιψιό του Νικόλαο Ορσίνι. Ήταν ο τελευταίος από την οικογένεια στην Ήπειρο.

Δεσπότες Θεσσαλονίκης:
1. Μανουήλ Δούκας (1230-1237). Ήταν αδελφός του δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρου και παντρεύτηκε την σερβίδα πριγκίπισσα αδελφή του Στεφάνου Νεμάνια. Διώχτηκε από τη Θεσσαλονίκη το 1237.

2. Ιωάννης (1238-1244). Γι
oς του Θεοδώρου. Έγινε βασιλιάς της Θεσσαλονίκης από το 1238ως το 1242. Δεσπότης ήταν από το 1242μέχρι το θάνατό του.
3. Δημήτριος (1244-1246). Ο νεότερος γι
oς του Θεοδώρου και αδελφός του Ιωάννη, γνωστός σαν Αγγελοδούκας. Διαδέχθηκε τον Ιωάννη στη δεσποτεία της Θεσσαλονίκης, αλλά διώχτηκε και φυλακίστηκε στη Βιθυνία από τον Ιωάννη Γ΄Βατάτζη. Εκεί πέθανε.

Σεβαστοκράτορες Θεσσαλίας:

1. Ιωάννης Α΄(1272-1289). Ήταν γι
oς του δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄. Κυβέρνησε τη Θεσσαλία και την Κ. Ελλάδα με τον τίτλο του σεβαστοκράτορα, που του έδωσε ο Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγος.
2. Κωνσταντίνος (1289-1303). Γι
oς του Ιωάννη Α΄γνωστός σαν Δούκας. 
3. Ιωάννης Β΄ (1303-1318). Γιoς του Κωνσταντίνου και τελευταίος σεβαστοκράτορας της Θεσσαλίας.